GIVE

Thank you for supporting the work of Esther & Tobias Giersch in Austria.
Please note that due to administrative reasons your donation will be processed via our office in the Netherlands. (ECM Netherlands, https://www.ecmnl.nl)

If you prefer to give via direct deposit please find the account details below:
Name: Stichting ECM-Nederland
IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97
BIC: INGBNL2A
Purpose: Fonds Giersch

Please also complete the form below to enable us to get in contact with you. You can also set up donation through direct debit if that's your preferred way of giving.

family

Donation for family Giersch

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u, die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR-regelgeving een privacystatement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht.
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige privacystatement van ECM