Missie 1:8 - Missionscoaching voor gemeenten

Type:
Other ministries
City:
Nederland
Ministry Type:
Teaching (Language)

Er is een groeiende beweging gaande onder gemeenten om een actievere rol te spelen bij de missie van God in de wereld. Zij willen niet langer alleen hun mensen en middelen geven (pay, pray and stay out of the way), maar willen zelf betrokken zijn (pay, pray and play). Ze zien daarbij het belang om met zendingsorganisaties samen te werken als gelijkwaardige partners. Door middel van een coachingsproces worden gemeenten geholpen een beeld te krijgen van de eigen missionaire inzet. Met behulp van Missie 1:8 geeft ECM vorm aan dit proces.

Welke passie zit achter dit coachingsproces?
Coaches helpen de gemeente haar unieke roeping en gaven te ontdekken en te gebruiken om in samenwerking met anderen Jezus Christus bekend te maken aan alle volken. Het missionscoachingstraject is een mogelijkheid om de passie om te zetten in haalbare doelen en strategie tot glorie van God.

Hoe ziet het coachingstraject eruit?
Het missionscoachingstraject levert een op maat gesneden traject, rekening houdend met de unieke gaven, talenten en passie van de gemeenten. Een missionscoach schetst een helder beeld van Gods zendingsopdracht en de door God gegeven rol van de gemeente daarbij. De missionscoach helpt de gemeente een specifieke strategie te ontwikkelen, insamenwerking met ECM.  (Rianne: ik zou zijn oorspronkelijke zin laten staan, maar dan: eventueel in samenwerking met ECM of één of meer andere zendingsorganisaties. Dat laatste hangt af van de visie die tijdens het proces is vastgesteld.

Hoe worden de doelen bereikt?
Het missionscoachingstraject is één van de mogelijkheden om de passie in een plan om te zetten. Het traject bestaat uit drie modules: Ontdekken, Ontwerpen en Ondernemen. Het eerste deel geeft een beeld van de huidige missionaire inzet en geeft daarna aandacht aan het formuleren van een missie en visie. Het tweede deel zet de visie om in een uitvoerbaar plan. Het laatste deel voert uit wat daarvoor op papier is gezet. Als het plan in werking is getreden, wordt na verloop van tijd de uitvoering geëvalueerd. Bijsturing is dan mogelijk. Het traject beslaat acht to negen sessies in een frequentie van vijf à zes weken. Wanneer de tijd binnen de gemeente beperkt is, is een verkorte versie een oplossing. Dit GPS-traject bestrijkt drie dagdelen.

Dit traject is behulpzaam bij het inzichtelijk maken van de eigen missionaire inzet. Deze trajecten worden ingebed in missionair bijbels onderwijs en tevens zal een korte update worden gegeven met betrekking tot het mondiale zendingswerk. Daarnaast worden praktische tips gedeeld om de betrokkenheid bij zending in de gemeente te vergroten. Naast dit traject snijden workshops een specifiek thema aan. Denk aan: communicatieplan opzetten, tfc’s opzetten, cultuuronderzoek, betrokkenheid vergroten, enz. Specifiek onderzoek naar een land of bevolkingsgroep behoort ook tot de mogelijkheden.

Heeft uw gemeente interesse in dit missionscoachingstraject? Vraag vrijblijvend meer informatie aan via ecmnederland@ecmi.org.